De Meerpaal

Identiteit

De Meerpaal is een openbare school voor primair onderwijs voor leerlingen van 4 – 12 jaar. In het openbaar onderwijs wordt met nadruk aandacht besteed aan de bevordering van een levenshouding die gebaseerd is op gelijkwaardigheid van de verschillende levensbeschouwingen en achtergronden van alle leerlingen. De school maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden/ PROOLEIDEN.

Directie

De directiestructuur voor het schooljaar 2017-2018 is als volgt geregeld: Jan de Kleijn is per 1 oktober de directeur.

Situering van de school

Openbare basisschool De Meerpaal is gehuisvest in een schoolcomplex in de Leedewijk. Deze wijk vormt een onderdeel van de Merenwijk. In het schoolcomplex zijn ook de Protestants Christelijke basisschool, De Zijlwijkschool en de Rooms Katholieke basisschool de Tweemaster ondergebracht.

De Meerpaal beschikt over een gemeenschapsruimte met een bibliotheek. Er is een speelzaal voor bewegingsonderwijs voor de kinderen van groep 1 en 2. Bovendien zijn er aparte ruimtes voor o.a. directie, de interne begeleider, waarvan de logopediste en de schoolarts incidenteel gebruik kunnen maken en een teamkamer. Voor het bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8 maakt de school gebruik van de sportaccommodatie van de direct naast de school gelegen ‘Sporthal Broekplein’.

Het gebouw telt negen groepslokalen, een directiekamer en een personeelskamer. De Meerpaal beschikt over een groen speelplein voor de kleuters en één voor de kinderen uit de overige groepen. Op de gang van de bovenbouw bevindt zich een aparte computerruimte.

Schoolgrootte

Elk schooljaar wordt na de ‘teldatum’ (1 oktober) door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgesteld op hoeveel formatie de school recht heeft met ingang van het volgende schooljaar. Per 1-10-2017 telde de school 188 leerlingen. We zijn een creatieve en overzichtelijke school.

Op onze school zijn groepsleerkrachten (fulltimers en parttimers) werkzaam en een vakleerkracht gymnastiek. Er zijn leerkrachten met speciale taken en opleiding zoals de interne begeleider, cultuur coördinator, en de ICT-er voor het gebruik van computers en Chromebooks in het onderwijs. Tevens is een conciërge en administratrice aan de school verbonden.

Waar de school voor staat

De Meerpaal is een school waar ieder kind zich prettig en veilig kan voelen.
De Meerpaal is een school met ruimte en aandacht voor ieder kind.
De Meerpaal is een school die belang hecht aan orde en regelmaat.
De Meerpaal is een school die naast de intellectuele ontwikkeling van kinderen een grote waarde hecht aan de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen.
De Meerpaal is een school die de zelfstandige werk- en leerhouding van ieder kind aanmoedigt en verder helpt ontwikkelen.