Bestuur

PROO_leiden

PROOLEIDEN telt zestien scholen, waaronder dertien reguliere basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs.

Op dit moment bezoeken ruim 4200 leerlingen onze scholen en zijn meer dan 500 medewerkers bij onze organisatie werkzaam.

Behalve een Raad van Toezicht en de zestien scholen maakt het bestuursbureau onderdeel uit van de stichting.

Het bestuursbureau verzorgt de onderwijsinhoudelijke aansturing van de scholen en regelt tevens het bovenschools personeelsbeleid, huisvestingszaken en het financiële beleid.

Website PROOleiden