De Meerpaal als school

Logo_Meerpaal_RGB

 

De Meerpaal is een openbare school voor primair onderwijs voor leerlingen van 4 – 12 jaar. In het openbaar onderwijs wordt met nadruk aandacht besteed aan de bevordering van een levenshouding die gebaseerd is op gelijkwaardigheid van de verschillende levensbeschouwingen en achtergronden van alle leerlingen. De school maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden/ PROOLEIDEN.

Directie

De directeur is Jan de Kleijn.

Situering van de school

Basisschool De Meerpaal is gehuisvest in een schoolcomplex in de Leedewijk. Deze wijk vormt een onderdeel van de Merenwijk. In het schoolcomplex zijn ook de Protestants Christelijke basisschool, De Zijlwijkschool en de Rooms Katholieke basisschool de Tweemaster ondergebracht.

In de Merenwijk zijn nog twee andere openbare basisscholen: Jenaplanschool De Dukdalf, gelegen in de Zijlwijk aan het Regenboogpad en basisschool Merenwijk aan het Valkenpad. In de Leedewijk en vlakbij het schoolgebouw bevindt zich een kinderdagverblijf.

De Meerpaal beschikt over een gemeenschapsruimte met een documentatiecentrum en bibliotheek. Er is een speelzaal voor bewegingsonderwijs voor de kinderen van groep 1 en 2. Bovendien zijn er aparte ruimtes voor de remedial teacher en de interne begeleider, waarvan de logopediste en de schoolarts incidenteel gebruik kunnen maken. Voor het bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8 maakt de school gebruik van de sportaccommodatie van de direct naast de school gelegen ‘Sporthal Broekplein’.

Het gebouw telt acht groepslokalen, een directiekamer en een personeelskamer. Elk van de scholen van het complex heeft de beschikking over twee eigen schoolpleinen, één voor de kleuters en één voor de kinderen uit de overige groepen. Op de gang van de bovenbouw bevindt zich een aparte computerruimte.

Schoolgrootte

Elk schooljaar wordt na de ‘teldatum’ (1 oktober) door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgesteld op hoeveel formatie de school recht heeft met ingang van het volgende schooljaar. Per 1-10-2016 telde de school 193 leerlingen.

Op onze school zijn groepsleerkrachten (fulltimers en parttimers) werkzaam en een vakleerkracht gymnastiek. Er zijn leerkrachten met speciale taken zoals de interne begeleider, de ICT-er en een coördinator voor cultuur educatie en creatieve ontwikkeling. Tevens is een conciërge en administratrice aan de school verbonden.

Waar de school voor staat

De Meerpaal is een school waar ieder kind zich prettig en veilig kan voelen.
De Meerpaal is een school met ruimte en aandacht voor ieder kind.
De Meerpaal is een school die belang hecht aan orde en regelmaat.
De Meerpaal is een school die naast de intellectuele ontwikkeling van kinderen een grote waarde hecht aan de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen.
De Meerpaal is een school die de zelfstandige werk- en leerhouding van ieder kind aanmoedigt en verder helpt ontwikkelen.