Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een teamgeleding.
De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheden over besluiten die de school wil nemen.

De MR kent momenteel de volgende samenstelling:

Oudergeleding:
Chris de Lange (voorzitter)
Rina Klaver
Masja vd Plas

Teamgeleding:
Ineke Meijer
Leonie Dunselman
Renk-Jan Vissers

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR, stuur dan een bericht naar de MR via Schoudercom.