Visie in beeld

De Meerpaal… de reis van je leven!

De maatschappij van nu en van de toekomst heeft behoefte aan kinderen die creatief kunnen omgaan met vragen en het bedenken van antwoorden. Creativiteit in de breedste zin van het woord is ontplooibaar en ontwikkelbaar.

De Meerpaal biedt onderwijs aan, middels allerlei aanpakken en technieken, om het creatieve brein van kinderen en leerkrachten te ontwikkelen.

Wij doen dat op een Realistische, Eigentijdse, Inspirerende en Sociaal betrokken wijze…..

Kennis en creativiteit is werkelijk leren