Onderwijs

Het onderwijs op de Meerpaal wordt gekenmerkt door zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en creativiteit. We proberen daarnaast zoveel mogelijk de leerlingen leerstof op maat te bieden.

Ook vinden we het belangrijk dat de leerlingen leren hun ideeën en meningen te verwoorden. De kring is daarbij van grote waarde. Iedere groep behandelt daar de verschillende sociale vaardigheden.

Op de Meerpaal werken wij met verschillende moderne methoden en houden we actueel. In het menu Onderwijs van deze website worden de methoden voor taal, spelling, lezen, engels, rekenen en wereldoriëntatie besproken.