Het onderwijs op De Meerpaal

Het onderwijs op de Meerpaal wordt gekenmerkt door zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. We proberen daarnaast zoveel mogelijk de leerlingen leerstof op maat te bieden.

Ook vinden we het belangrijk dat de leerlingen leren hun ideeën en meningen te verwoorden. De kring is daarbij van grote waarde. Iedere groep start ‘s ochtends in de kring en behandelt daar de verschillende sociale vaardigheden.

Op de Meerpaal werken wij met verschillende methoden. Deze methoden proberen wij zo actueel mogelijk te houden. In het menu Onderwijs van deze website worden de methoden voor taal, spelling, lezen, engels, rekenen en wereldoriëntatie besproken.